Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: Incorrect bKGD chunk length in /home/users/cfa/public_html/cfasummit/etyka/core/library/Utils/ImageUtil.php on line 59
CFA POLAND
O WYDARZENIU
Cykl Debat Etycznych: Etyka. Czy tylko w teorii?

Coraz szybsze tempo pracy, próba osiągnięcia wyników za wszelką cenę oraz podejmowanie nie zawsze właściwych decyzji biznesowych staje się sporym zagrożeniem, którego powodem mogą być działania nie zawsze zgodne z naszym sumieniem bądź wychowaniem. Czy zatem etyka – zwłaszcza po budzących sprzeciw na rynkach światowych działaniach zglobalizowanego sektora finansowego przed 2008 r. – powinna stać się ważnym filarem nowego ładu w przestrzeni biznesowej?

Mierzymy się obecnie z kryzysem w wielu obszarach naszego życia zawodowego, dlatego Stowarzyszenie CFA Society Poland dokłada wszelkich starań, aby tworzyć lepszy i bardziej etyczny rynek finansowy. Nie tylko poprzez promocję dobrych praktyk, lecz także próbę podjęcia trudnych rozmów na temat bieżących wydarzeń, które odbiły się negatywnie na wizerunku sektora finansowego.

Codziennie wielu profesjonalistów związanych z sektorem finansowym spotyka się z sytuacjami, które z pewnością można uznać za budzące kontrowersje pod kątem etycznym. Większość tych sytuacji pozostaje niezauważona, ale patrząc na doniesienia mediów i krytykę opinii publicznej, wciąż możemy mówić o spadku zaufania do branży finansowej i zawodu finansisty. Czy sami jesteśmy sobie winni?

CFA Society Poland pragnie gorąco zaprosić Państwa do zaangażowanie się w nasze najnowsze przedsięwzięcie: cykl debat etycznych, który ruszy już 30 maja. Podczas planowanych pięciu spotkań reprezentanci najważniejszych instytucji z wybranych obszarów sektora finansowego będą dyskutować o etyce w oparciu o konkretne przykłady i strategie wdrożone przez instytucje finansowe.

Gorąco zapraszamy Państwa do udziału w debatach. Każdy uczestnik będzie mógł wyrazić swoją opinię poprzez oddanie głosu w internetowej sondzie. Dodatkowo, po zakończeniu cyklu debat zostanie opracowany Kodeks Postaw Etycznych, na którego treść będą Państwo mieli wpływ.

Najbliższe spotkanie zostanie poświęcone tematyce bankowości i najważniejszym wyzwaniom, które stoją przed tym sektorem w nadchodzących latach.

W ramach Cyklu Debat Etycznych odbyły się do tej pory trzy debaty z udziałem ekspertów:
Debata inaugurująca cykl. Dowiedz się więcej »
Debata poświęcona branży audutorskiej. Dowiedz się więcej »
Debata poświęcona ubezpieczycielom. Dowiedz się więcej » 
Debata poświęcona bankowości. Dowiedz się więcej » 

PROGRAM

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z tematami debat etycznych.
Szczegółowy program poszczególnych debat będziemy publikować bliżej daty każdego z wydarzeń.

Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Data: 14 listopada 2019 r. (rynek kapitałowy), godz. 18


Harmonogram Cyklu Debat Etycznych

Nadchodząca debata:

Debata nr 5 – 14 listopada (rynek kapitałowy)

Uczestnicy debaty: Andrzej S. Nartowski, Grzegorz Raupuk (współzałożyciel Analizy Online), Agnieszka Surmacka (Prezes PKO BP Finat), Ewa Małyszko (Prezes PFR TFI), Marek Szuszkiewicz, Tomasz Prusek, Bartosz Pawłowski (CIO Dom Maklerski mBanku), Rafał Mikusiński (Zastępca Przewodniczącego, KNF)

Prowadzący: prof. Krzysztof Jajuga


Debaty, które się odbyły:

Debata nr 1 – 30.05 (debata otwierająca), godz. 18.00

Uczestnicy debaty: Ewa Małyszko (Prezes Zarządu, PFR TFI), Maciej Samcik (Redaktor Naczelny, SubiektywnieoFinansach.pl), Bartosz Pawłowski, CFA (Chief Investment Officer, mBank), Krzysztof Jajuga (Prezes Zarządu, CFA Society Poland), Izabela Dąbrowska-Antoniak (Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego, Biuro Rzecznika Finansowego), Radosław Kwiecień (Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego), Monika Gorgoń (Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka w Giełdzie Papierów Wartościowych).

Prowadzący: Przemysław Barankiewicz, CFA (CFA Society Poland)

Debata nr 2 – 25.06 (audytorzy)

Uczestnicy debaty: Ewa Jakubczyk-Cały (PKF Consult), prof. Krzysztof Jajuga (CFA Society Poland), Ewa Sowińska (biegły rewident, ekspert CE PIBR), Olga Petelczyc (IIA Polska Instytut Audytorów Wewnętrznych), dr Magdalena Dąbrowska (trener etyki biznesu), Jakub Wojnarowski (ACCA Polska i Kraje Bałtyckie), Antoni Reczek (ING), Raimondo Eggink (niezależny członek rad nadzorczych), Jarosław Grzegorz (EY).

Prowadzący: Piotr Polanowski, CFA (Synerga+)

Debata nr 3 - 19 września (ubezpiecznia)

Uczestnicy debaty: Krystyna Krawczyk (Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego, Biuro Rzecznika Finansowego), Dagmara Wieczorek-Bartczak (Dyrektor Pionu Nadzoru Ubezpieczeniowego, Komisja Nadzoru Finansowego), Wojciech Kapica, Counsel (SMM Legal), prof. Krzysztof Jajuga (Prezes CFA Society Poland), Maciej Samcik (Redaktor Naczelny, Redaktor Naczelny SubiektywnieoFinansach.pl)

Prowadzący: Przemysław Barankiewicz, CFA (CFA Society Poland)

Debata nr 4 – 24.10 (bankowość)

Uczestnicy debaty: Marta Jedlińska (Członek Komisji Etyki Bankowej, Związek Banków Polskich), Bożena Graczyk (Wiceprezes Zarządu zarządzająca Pionem Finansów, ING Bank Śląski), Maciej Piołunowicz (Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego, Bank Gospodarstwa Krajowego), Monika Wolska-Hertman (Menedżer - Forensic Przestępczość Finansowa, Deloitte), Katarzyna Seweryniak (Dyrektor w Departamencie Licencji Bankowych, Komisja Nadzoru Finansowego), Wojciech Kapica (Counsel, SMM Legal), Paulina Gasińska (Pełnomocniczka Zarządu ds. kultury myślenia klientem i relacji z klientami, Rzeczniczka etyki, mBank), Izabela Dąbrowska-Antoniak (Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w biurze Rzecznika Finansowego), prof. Krzysztof Jajuga (Prezes CFA Society Poland)

Prowadzący: Przemysław Barankiewicz, CFA (CFA Society Poland)

 

PRELEGENCI
Specjaliści, których spotkasz
Prezes CFA Society Poland. Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz uczelni za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, a także dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Z wykształcenia jest ekonomistką oraz absolwentką Podyplomowego Studium Zarządzania Funduszami Emerytalnymi i Podyplomowego Studium w zakresie metod ilościowych w analizie rynków finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również prestiżowy Programme for the Executive Development dla kadry menadżerskiej wyższego szczebla w IMD Institute w Lozannie oraz program z zakresu zarządzania organizacją w Wallenberg Institute w Szwecji. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu instytucjami finansowymi. Od grudnia 2011 r. do lutego 2017 r. była Prezesem Zarządu PKO BP BANKOWEGO PTE S.A. Wcześniej zajmowała stanowisko Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za działalność operacyjną i finanse w KGHM TFI S.A., a w latach 1998-2008 pracowała w SEB TFI S.A., najpierw na stanowisku Wiceprezesa Zarządu, a od 2001 r. na stanowisku Prezesa Zarządu. Jest Członkiem Rady Fundacji EFPA Polska działającej na rzecz standardów doradztwa finansowego oraz Przedstawicielem EFPA Polska w Standards and Qualifications Commitee EFPA. Aktywnie promuje długoterminowe oszczędzanie i nowoczesne rozwiązania emerytalne. Poza pracą zajmuje się edukacją finansową. Laureatka rankingów Kobiet Biznesu Businessman Magazine oraz TOP 50 Najlepszych Menedżerek w Polsce. W 2017 roku wyróżniona tytułem TOP Profesjonalista magazynu Business Gate w kategorii "Najlepszy Menedżer". Wielokrotnie uznawana przez magazyn ekonomiczny Home&Market za jedną z najbardziej wpływowych kobiet biznesu.
Z rynkiem kapitałowym związana od ponad 20 lat. W 1999 roku rozpoczęła pracę w PTE „DOM” S.A., gdzie uczestniczyła m.in. w projekcie związanym z uruchomieniem działalności powszechnego towarzystwa emerytalnego. W tym czasie brała aktywny udział w pracach Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych współuczestnicząc w procesie opiniowania regulacji prawnych określających zasady funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce.

W grudniu 2002 r. związała się z   Pekao Financial Services Sp. z o.o., gdzie  pełniła funkcję koordynatora zespołu radców prawnych, była odpowiedzialna za działania prawne w związku z przygotowaniem Spółki do obsługi funduszy inwestycyjnych w zakresie realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz koordynację działań prawnych związanych z uruchomieniem obsługi funduszu zagranicznego. Od 2006 roku pełniła funkcję Dyrektora Biura Obsługi Prawnej i Nadzoru, odpowiadając za nadzór i koordynację obsługi prawnej, a także zapewnienie zgodności działań Spółki z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

W marcu 2010 została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Finat.

Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada tytuł radcy prawnego i jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Ukończyła Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów uzyskując tytuł Executive MBA certyfikowany przez Rotterdam School of Management, Erasmus University.

Bartosz Pawłowski jest Chief Investment Officer Bankowości Prywatnej mBanku. W swojej pracy koncentruje się na alokacji aktywów zarówno w zarządzaniu aktywami, jak i doradztwie inwestycyjnym. Wcześniej pracował prawie 10 lat w Londynie m.in. jako Główny Strateg Rynków Wschodzących w BNP Paribas oraz jako zarządzający portfelem w funduszu hedgingowym typu global macro Finisterre Capital. Bartosz Pawłowski zaczął swoją karierę jako ekonomista w ING Banku Śląskim. Ukończył Szkołę Główną Handlową oraz posiada tytuł CFA.
Dziennikarz-politolog, absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia doktoranckie w Międzywydziałowym Zakładzie Studiów Amerykańskich UJ.

Prezes Fundacji Przyjazny Kraj, która w celach statutowych posiada m.in. prowadzenie badań i analiz dotyczących systemów regulacyjnych i ekonomicznych, promowanie wolności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości, działalność edukacyjną, podejmowanie działań wspierających rozwój aktywności obywatelskiej i społecznej, wzrost efektywności działania instytucji państwowych i samorządowych.

Wieloletni dziennikarz działu gospodarczego „Gazety Wyborczej”, gdzie od 1992 r. pisał w o giełdzie papierów wartościowych, ofertach publicznych, prywatyzacji, nadzorze finansowym, prawie rynku kapitałowego i corporate governance. Przez ostatnie trzy lata (do stycznia 2017) był wiceszefem działu gospodarczego.

Laureat nagród i wyróżnień dziennikarskich: Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego), redakcji „Rzeczpospolitej” i Coopers&Lybrand (wyróżnienie w konkursie „Kierunki rozwoju gospodarki polskiej do 2005 r.), Business Centre Club („Ostre Pióro” za propagowanie edukacji ekonomicznej), Citibank Handlowego we współpracy z Uniwersytetem Columbia (II nagroda w „Citigroup Journalistic Excellence Award), Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego (nagroda „Skrzydlaty FERK”),  Fundacji Batorego (nagroda specjalna w konkursie „Tylko ryba nie bierze?” za tekst „Piszę, więc nie gram”), Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (honorowe wyróżnienie w konkursie o Nagrody SDP w 2007 r.).

W konkursach Grand Press 2003 i 2012 nominowany w kategorii dziennikarstwo specjalistyczne za teksty „Raz, dwa, trzy, hossa jak się patrzy” i „Pigułki na wrogie przejęcie”. W 2005 r. nominowany do tytułu „Osobowość Rynku Finansowego i Kapitałowego 2005 r.”. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych uhonorowało go tytułem Dziennikarza Roku 2011. W 2015 znalazł się wśród kilku laureatów plebiscytu „Ludzie i instytucje rynku finansowego 2015” zorganizowanego przez CFA Society Poland i gazetę giełdy „Parkiet”

Autor powieści o kulisach rynku kapitałowego „K.I.S.S.” wydanej w 2014 r. przez Agora SA. Współautor książki „Regulowany rynek kapitałowy w Polsce. Początki” wydanej przez Fundację im. Lesława Pagi w 2016.

Prawnik z praktyką w organach spółek handlowych, ekspert corporate governance i rynku kapitałowego. Był m.in. prezesem Polskiego Instytutu Dyrektorów (2006 – 2014) i wydawcą „Przeglądu Corporate Governance”. Publicysta, laureat nagród za publicystykę międzynarodową i ekonomiczną. Honorowy Członek Giełdy. 
Marek Szuszkiewicz od 23 lat związany jest z rynkiem kapitałowym. Od 1991 r. pracownik Biura Inspekcji Komisji Papierów Wartościowych, w 1997 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Departamentu Domów Maklerskich, które pełnił do czasu powstania Komisji Nadzoru Finansowego. W grudniu 2006 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Zarządzającego Pionem Nadzoru Rynku Kapitałowego UKNF. Od stycznia 2012 r. pełni funkcję Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego UKNF.

Ukończył studia inżynierskie, doktoranckie z zakresu ekonomii oraz podyplomowe z zakresu inwestycji kapitałowych w SGH. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji krajowych i zagranicznych z zakresu finansów i nadzoru nad rynkiem finansowym. Ukończył Instytut Rozwoju Rynku Kapitałowego w Waszyngtonie organizowany przez SEC. Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie z zakresu rynku kapitałowego, w tym zarządzania ryzykiem i wyceny instrumentów finansowych. Od 2005 r. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych. Przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO)3 . Od 2011 r. reprezentuje KNF w Radzie Organów Nadzoru ESMA.

Związany z rynkiem kapitałowym od jego powstania w 1991 roku. Rozpoczynał pracę w biurze maklerskim CDM Pekao SA. Brał udział w tworzeniu Domu Maklerskiego Banku Amerykańskiego w Polsce, gdzie pracował od 1994 do 1996 roku na stanowisku specjalisty ds. inwestycji własnych. Następnie w latach 1997-1999 zarządzał portfelami ubezpieczeniowymi spółek AGF Ubezpieczenia i Ubezpieczenia na Życie.

W maju 1999 roku rozpoczął pracę w Amplico PTE w dziale inwestycji, gdzie zajmował się zarządzaniem portfelem instrumentów dłużnych, podstawową analizą ekonomiczną i zarządzaniem płynnością OFE. W 2004 roku objął obowiązki Dyrektora Działu Inwestycji, a w marcu 2008 roku został powołany na członka zarządu Towarzystwa odpowiedzialnym za politykę inwestycyjną funduszu. Od listopada 2010 roku pełnił funkcje Prezesa Zarządu.

W kwietniu 2014 roku został powołany na członka Zarządu MetLife TUnŻiR i jako Dyrektor Pionu Inwestycji był odpowiedzialny za obszar inwestycji grupy w Polsce.  W tym samym roku został powołany do Rad Nadzorczych spółek MetLife TFI i MetLife PTE. Równolegle od 2015 do 2017 zajmował funkcję Investment Head w regionie ESE.

Od grudnia 2017 nadzorował również działalność funduszy Inwestycyjnych i Emerytalnych w regionie EMEA.

Jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, ukończył także kursy w zakresie doradztwa inwestycyjnego, dla analityków papierów wartościowych, przygotowujące do egzaminu CFA.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Dla prawidłowego wypełnienia formularza konieczne jest wypełnienie pól oznaczonych (*)

ORGANIZATORZY
DBAJĄ O ORGANIZACJĘ EVENT'ÓW

Stowarzyszenie CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym z najmłodszych stowarzyszeń członkowskich międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest stowarzyszeniem skupiającym profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.

Kontakt:

Monika Grabek
Executive Director
Tel. +48 668 870 211
e-mail: monika.grabek@poland.cfasociety.org

Jakub Jański
Communication Coordinator
Tel. +48 798 068 139
e-mail: jakub.janski@poland.cfasociety.org

e-mail: office@cfa.com.pl
www.cfasociety.org/poland

PARTNER
PARTNER
PARTNER
PARTNER MEDIALNY
PARTNER
PARTNER INSTYTUCJONALNY