O WYDARZENIU
Cykl Debat Etycznych: Etyka. Czy tylko w teorii?

Coraz szybsze tempo pracy, próba osiągnięcia wyników za wszelką cenę oraz podejmowanie nie zawsze właściwych decyzji biznesowych staje się sporym zagrożeniem, którego powodem mogą być działania nie zawsze zgodne z naszym sumieniem bądź wychowaniem. Czy zatem etyka – zwłaszcza po budzących sprzeciw na rynkach światowych działaniach zglobalizowanego sektora finansowego przed 2008 r. – powinna stać się ważnym filarem nowego ładu w przestrzeni biznesowej?

Mierzymy się obecnie z kryzysem w wielu obszarach naszego życia zawodowego, dlatego Stowarzyszenie CFA Society Poland dokłada wszelkich starań, aby tworzyć lepszy i bardziej etyczny rynek finansowy. Nie tylko poprzez promocję dobrych praktyk, lecz także próbę podjęcia trudnych rozmów na temat bieżących wydarzeń, które odbiły się negatywnie na wizerunku sektora finansowego.

Codziennie wielu profesjonalistów związanych z sektorem finansowym spotyka się z sytuacjami, które z pewnością można uznać za budzące kontrowersje pod kątem etycznym. Większość tych sytuacji pozostaje niezauważona, ale patrząc na doniesienia mediów i krytykę opinii publicznej, wciąż możemy mówić o spadku zaufania do branży finansowej i zawodu finansisty. Czy sami jesteśmy sobie winni?

CFA Society Poland pragnie gorąco zaprosić Państwa do zaangażowanie się w nasze najnowsze przedsięwzięcie: cykl debat etycznych, który ruszy już 30 maja. Podczas planowanych pięciu spotkań reprezentanci najważniejszych instytucji z wybranych obszarów sektora finansowego będą dyskutować o etyce w oparciu o konkretne przykłady i strategie wdrożone przez instytucje finansowe.

Gorąco zapraszamy Państwa do udziału w debatach. Każdy uczestnik będzie mógł wyrazić swoją opinię poprzez oddanie głosu w internetowej sondzie. Dodatkowo, po zakończeniu cyklu debat zostanie opracowany Kodeks Postaw Etycznych, na którego treść będą Państwo mieli wpływ.

PROGRAM

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z tematami debat etycznych.
Szczegółowy program poszczególnych debat będziemy publikować bliżej daty każdego z wydarzeń.

Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Data: 30 maja 2019 r. (debata otwierająca cykl), godz. 18

 

Harmonogram Cyklu Debat Etycznych
Debata nr 1 – 30.05 (debata otwierająca), godz. 18.00

Uczestnicy debaty: Ewa Małyszko (Prezes Zarządu, PFR TFI), Maciej Samcik (Redaktor Naczelny, SubiektywnieoFinansach.pl), Bartosz Pawłowski, CFA (Chief Investment Officer, mBank), Krzysztof Jajuga (Prezes Zarządu, CFA Society Poland), Izabela Dąbrowska-Antoniak (Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego, Biuro Rzecznika Finansowego), Radosław Kwiecień (Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego), Monika Gorgoń (Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka w Giełdzie Papierów Wartościowych).

Prowadzący: Przemysław Barankiewicz, CFA (CFA Society Poland)


Debata nr 2 – 25.06 (audytorzy)
Debata nr 3 – 19.09 (ubezpieczenia)
Debata nr 4 – 24.10 (bankowość)
Debata nr 5 – 14 listopada (rynek kapitałowy)

 

PRELEGENCI
Specjaliści, których spotkasz
Prezes CFA Society Poland. Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz uczelni za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, a także dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Z wykształcenia jest ekonomistką oraz absolwentką Podyplomowego Studium Zarządzania Funduszami Emerytalnymi i Podyplomowego Studium w zakresie metod ilościowych w analizie rynków finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również prestiżowy Programme for the Executive Development dla kadry menadżerskiej wyższego szczebla w IMD Institute w Lozannie oraz program z zakresu zarządzania organizacją w Wallenberg Institute w Szwecji. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu instytucjami finansowymi. Od grudnia 2011 r. do lutego 2017 r. była Prezesem Zarządu PKO BP BANKOWEGO PTE S.A. Wcześniej zajmowała stanowisko Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za działalność operacyjną i finanse w KGHM TFI S.A., a w latach 1998-2008 pracowała w SEB TFI S.A., najpierw na stanowisku Wiceprezesa Zarządu, a od 2001 r. na stanowisku Prezesa Zarządu. Jest Członkiem Rady Fundacji EFPA Polska działającej na rzecz standardów doradztwa finansowego oraz Przedstawicielem EFPA Polska w Standards and Qualifications Commitee EFPA. Aktywnie promuje długoterminowe oszczędzanie i nowoczesne rozwiązania emerytalne. Poza pracą zajmuje się edukacją finansową. Laureatka rankingów Kobiet Biznesu Businessman Magazine oraz TOP 50 Najlepszych Menedżerek w Polsce. W 2017 roku wyróżniona tytułem TOP Profesjonalista magazynu Business Gate w kategorii "Najlepszy Menedżer". Wielokrotnie uznawana przez magazyn ekonomiczny Home&Market za jedną z najbardziej wpływowych kobiet biznesu.
Od 1997 r. jest dziennikarzem ekonomicznym, a od 2009 r. blogerem. Pisze o finansach osobistych, oszczędzaniu, inwestowaniu. Staje w obronie konsumentów, prześwietla reklamy, recenzuje produkty finansowe, śledzi najnowsze technologie w służbie naszych portfeli, edukuje i pomaga podejmować właściwe decyzje finansowe.
Członek zarządu CFA Society Poland i doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Komentator ekonomiczny, a w przeszłości m.in. redaktor naczelny Bankier.pl i internetowej odsłony "Pulsu Biznesu".
Bartosz Pawłowski jest Chief Investment Officer Bankowości Prywatnej mBanku. W swojej pracy koncentruje się na alokacji aktywów zarówno w zarządzaniu aktywami, jak i doradztwie inwestycyjnym. Wcześniej pracował prawie 10 lat w Londynie m.in. jako Główny Strateg Rynków Wschodzących w BNP Paribas oraz jako zarządzający portfelem w funduszu hedgingowym typu global macro Finisterre Capital. Bartosz Pawłowski zaczął swoją karierę jako ekonomista w ING Banku Śląskim. Ukończył Szkołę Główną Handlową oraz posiada tytuł CFA.
Jest dyrektorem Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego. W biurze Rzecznika Finansowego pracuje niemal od początku jego działalności, czyli 2015 r. Wcześniej przez niemal 10 lat była związana z Federacją Konsumentów. Zdobyła tam różnorodne doświadczenie w zakresie działań na rzecz ochrony konsumentów: od udzielania porad prawnych, prowadzenie mediacji między  konsumentami a instytucjami finansowymi i reprezentowanie konsumentów przed sądami, aż po zaangażowanie w proces legislacyjny, również na poziomie unijnym. Jako dyrektor działu prawnego koordynowała poradnictwo prawne w 38 oddziałach Federacji na terenie Polski. Współautorka licznych raportów, opracowań i poradników Federacji z zakresu bankowości i usług finansowych. Przez wiele lat była członkiem Rady Arbitra Bankowego. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2013 r. ma uprawnienia adwokata.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej drogi zawodowej. W 1994 r. rozpoczął pracę w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie od roku 1997 sprawował funkcję Wicedyrektora Departamentu Prawnego, a w latach 2000—2005 zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego. W latach 1999—2004 był członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Funkcję Prezesa Zarządu IZFiA pełni od 1 lipca 2005 roku. W okresie luty—sierpień 2008 roku był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Równolegle prowadzi pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która w znacznej mierze dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Jest autorem licznych publikacji dotyczących rynku kapitałowego. Prezes Marcin Dyl jest również członkiem Europejskiego Instytutu Prawa (ELI), prestiżowej organizacji zrzeszającej najlepszych europejskich prawników. W 2016 roku został powołany do zespołu ekspertów przy Kancelarii Prezydenta zajmującego się propozycjami zmian ustawy dotyczącej kredytów w walutach obcych. Prywatnie zapalony brydżysta i szachista. 
Członek Zarządu BGK. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie controllingu, inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno-prywatnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studiów menadżerskich na Akademii Leona Koźmińskiego. Od marca 2001 r. pracował na stanowiskach menadżerskich w różnych obszarach w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie (obecnie BGŻ BNP Paribas S.A.). W latach 2012 – 2016 odpowiadał w BGŻ BNP Paribas S.A za obszar operacji banku pełniąc funkcję dyrektora departamentu operacji krajowych. W tym czasie był również członkiem komitetu zarządzania ryzykiem operacyjnym i ciągłości działania banku. Członek Zespołu ds. obrotu gotówkowego przy Związku Banków Polskich.
Radca prawny, Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie  S.A. (GPW),  Przewodnicząca Komitetu ds. Compliance przy GPW oraz Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej GPW Benchmark S.A. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych w języku angielskim LL.M. in International Commercial Law  na Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) prowadzonych przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie i Apsley Business School of London. Posiada certyfikat Stowarzyszenia Compliance Polska oraz certyfikat  ACO (Approved Compliance Officer) i ACE (Approved Compliance Expert)  nadawany przez Instytut Compliance we współpracy z Viadrina Compliance Center (Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą). Doświadczenie jako radca prawny oraz compliance officer zdobywała w sektorze IT, telekomunikacyjnym oraz finansowym. Gościnie prowadzi wykłady z tematyki compliance na Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Dla prawidłowego wypełnienia formularza konieczne jest wypełnienie pól oznaczonych (*)

ORGANIZATORZY
DBAJĄ O ORGANIZACJĘ EVENT'ÓW

Stowarzyszenie CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym z najmłodszych stowarzyszeń członkowskich międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest stowarzyszeniem skupiającym profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.

Kontakt:

Monika Grabek
Executive Director
Tel. +48 668 870 211
e-mail: monika.grabek@poland.cfasociety.org

Jakub Jański
Communication Coordinator
Tel. +48 798 068 139
e-mail: jakub.janski@poland.cfasociety.org

e-mail: office@cfa.com.pl
www.cfasociety.org/poland

PARTNER
PARTNER
PARTNER
PARTNER MEDIALNY
PARTNER
PARTNER INSTYTUCJONALNY