O WYDARZENIU
Cykl Debat Etycznych: Etyka. Czy tylko w teorii?

Coraz szybsze tempo pracy, próba osiągnięcia wyników za wszelką cenę oraz podejmowanie nie zawsze właściwych decyzji biznesowych staje się sporym zagrożeniem, którego powodem mogą być działania nie zawsze zgodne z naszym sumieniem bądź wychowaniem. Czy zatem etyka – zwłaszcza po budzących sprzeciw na rynkach światowych działaniach zglobalizowanego sektora finansowego przed 2008 r. – powinna stać się ważnym filarem nowego ładu w przestrzeni biznesowej?

Mierzymy się obecnie z kryzysem w wielu obszarach naszego życia zawodowego, dlatego Stowarzyszenie CFA Society Poland dokłada wszelkich starań, aby tworzyć lepszy i bardziej etyczny rynek finansowy. Nie tylko poprzez promocję dobrych praktyk, lecz także próbę podjęcia trudnych rozmów na temat bieżących wydarzeń, które odbiły się negatywnie na wizerunku sektora finansowego.

Codziennie wielu profesjonalistów związanych z sektorem finansowym spotyka się z sytuacjami, które z pewnością można uznać za budzące kontrowersje pod kątem etycznym. Większość tych sytuacji pozostaje niezauważona, ale patrząc na doniesienia mediów i krytykę opinii publicznej, wciąż możemy mówić o spadku zaufania do branży finansowej i zawodu finansisty. Czy sami jesteśmy sobie winni?

CFA Society Poland pragnie gorąco zaprosić Państwa do zaangażowanie się w nasze najnowsze przedsięwzięcie: cykl debat etycznych, który ruszy już 30 maja. Podczas planowanych pięciu spotkań reprezentanci najważniejszych instytucji z wybranych obszarów sektora finansowego będą dyskutować o etyce w oparciu o konkretne przykłady i strategie wdrożone przez instytucje finansowe.

Gorąco zapraszamy Państwa do udziału w debatach. Każdy uczestnik będzie mógł wyrazić swoją opinię poprzez oddanie głosu w internetowej sondzie. Dodatkowo, po zakończeniu cyklu debat zostanie opracowany Kodeks Postaw Etycznych, na którego treść będą Państwo mieli wpływ.

PROGRAM

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z tematami debat etycznych.
Szczegółowy program poszczególnych debat będziemy publikować bliżej daty każdego z wydarzeń.

Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Data: 25 czerwca 2019 r. (audytorzy), godz. 18


Harmonogram Cyklu Debat Etycznych

Nadchodzące debaty:

Debata nr 3 – 19.09 (ubezpieczenia)
Debata nr 4 – 24.10 (bankowość)
Debata nr 5 – 14 listopada (rynek kapitałowy)

Debaty, które się odbyły:

Debata nr 1 – 30.05 (debata otwierająca), godz. 18.00

Uczestnicy debaty: Ewa Małyszko (Prezes Zarządu, PFR TFI), Maciej Samcik (Redaktor Naczelny, SubiektywnieoFinansach.pl), Bartosz Pawłowski, CFA (Chief Investment Officer, mBank), Krzysztof Jajuga (Prezes Zarządu, CFA Society Poland), Izabela Dąbrowska-Antoniak (Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego, Biuro Rzecznika Finansowego), Radosław Kwiecień (Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego), Monika Gorgoń (Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka w Giełdzie Papierów Wartościowych).

Prowadzący: Przemysław Barankiewicz, CFA (CFA Society Poland)

Debata nr 2 – 25.06 (audytorzy)

Uczestnicy debaty: Ewa Jakubczyk-Cały (PKF Consult), prof. Krzysztof Jajuga (CFA Society Poland), Ewa Sowińska (biegły rewident, ekspert CE PIBR), Olga Petelczyc (IIA Polska Instytut Audytorów Wewnętrznych), dr Magdalena Dąbrowska (trener etyki biznesu), Jakub Wojnarowski (ACCA Polska i Kraje Bałtyckie), Antoni Reczek (ING), Raimondo Eggink (niezależny członek rad nadzorczych), Jarosław Grzegorz (EY).

Prowadzący: Piotr Polanowski, CFA (Synerga+)

 

PRELEGENCI
Specjaliści, których spotkasz
Prezes CFA Society Poland. Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz uczelni za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, a także dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Biegły rewident z szerokim doświadczeniem. Jest Partnerem Zarządzającym firmy audytorskiej PKF Consult, działającej na polskim rynku od 26 lat.

Ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania.  Jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. W praktyce wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy połączeniach spółek i konsolidacji sprawozdań finansowych.  Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Była członkiem: Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w latach 2009-2016;  Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie. Jest członkiem Rady Fundatorów  Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz  Komisji Etyki przy PIBR.

Absolwentka Strategic Leadership Academy w ICAN Institute oraz Institute of Leadership & Management w Londynie.

Wykładowca z zakresu rachunkowości, instrumentów finansowych i sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych na wyższych uczelniach (m.in. SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów  z zakresu polskich i międzynarodowych  standardów rachunkowości i rewizji finansowej.

Jest współautorką książek branżowych „Rachunkowość i plan kont dla spółek kapitałowych po nowelizacji ustawy o rachunkowości” oraz „Podatek dochodowy odroczony” (Wydawnictwo Difin). Autorka szeregu publikacji prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości  i rewizji finansowej.

Inicjatorka  wiele spotkań integrujących pomorskie środowisko biznesowe w tematach dotyczących humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wspierania rozwoju talentów

Biegły rewident z ponad 20 letnim stażem pracy w firmach audytorskich.

Wiceprezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w latach 2015-2019

Partner ESO Audit od 1 października 2009 roku. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers.

Laureatka Nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Ludzie którzy zmieniają biznes.

Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit

Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców

Członek Rady Doradczej przy MBA PG

Członek Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów.

Członek jury konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne. Członek kapituły  Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.

Członek kapituły konkursu Dyrektor Finansowy Roku.

Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu.

W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się coachingiem biznesu oraz life coachingiem.

Piotr Polanowski jest odpowiedzialny za zarządzanie transakcjami corporate finance, zarówno na rynku publicznym, jak i prywatnym, finansowania kapitałowego i dłużnego, opracowywanie wycen, planów restrukturyzacji oraz analiz finansowych i due diligence, w ramach procesów transakcyjnych. od 2000 roku związany jest z doradztwem corporate finance i bankowością inwestycyjną. Specjalizuje się w sektorze energetycznym, przemyśle ciężkim oraz finansowym i technologicznym. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst, jest Wiceprezesem Zarządu CFA Society Poland oraz występuje w krajowych i międzynarodowych sporach arbitrażowych i procesach sądowych w charakterze biegłego.
Raimondo Eggink (ur. 1972 r.) zasiada w radach nadzorczych następujących spółek publicznych i prywatnych: Skarbiec Holding S.A. (od 2017 r.), Sygnity S.A. (od 2016 r.), Prime Car Management S.A. (od 2015 r.), PKP Cargo S.A. (od 2015 r.), Suwary S.A. (od 2015 r.), Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (od 2009 r.) i PERŁA – Browary Lubelskie S.A. (2004-2005 oraz od 2008 r.).

W przeszłości był członkiem rad nadzorczych: Stomil-Olsztyn S.A. (2002-2003), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2002-2008), Wilbo S.A. (2003-2005), Mostostal Płock S.A. (2003-2006), Swarzędz Meble S.A. (2004-2005), PKN ORLEN S.A. (2004-2008), KOFOLA S.A. (2004-2012, poprzednio HOOP S.A.), Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. (2006 r.), Firma Oponiarska Dębica S.A. (2008-2012), Netia S.A. (2006-2014), Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. (2012-2015), Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (2015-2016) oraz AmRest Holdings SE (2010-2016).

Raimondo Eggink okazjonalnie prowadzi samodzielną działalność konsultingową i szkoleniową na rzecz podmiotów działających na rynku finansowym.

Przed 2002 r. był on członkiem zarządu, dyrektorem inwestycyjnym, prezesem zarządu i ostatnio likwidatorem w ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A., firmie zarządzającej aktywami polskich inwestorów instytucjonalnych oraz majętnych osób fizycznych, która zakończyła działalność w 2001 r. Swoją pracę zawodową rozpoczął w 1995 r., w warszawskim oddziale ING Banku N.V. gdzie odegrał znaczącą rolę w powstaniu pierwszej w Polsce firmy zarządzającej aktywami.

Licencję doradcy inwestycyjnego Raimondo Eggink zdobył w marcu 1995 r. W latach 1995-1997 pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Maklerów i Doradców. W 2000 r. stowarzyszenie AIMR (obecnie – CFA Institute) przyznało mu tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) a w latach 2004-2013 Raimondo Eggink pełnił funkcję członka zarządu polskiego stowarzyszenia CFA Society of Poland. Opublikował liczne artykuły na temat rozwoju polskiego rynku kapitałowego i zwłaszcza ochrony akcjonariuszy mniejszościowych. Na ósmej „Konferencji Rada Nadzorcza” w Dąbrowie Górniczej otrzymał tytuł „Człowiek Corporate Governance 2018”.

Studia matematyki teoretycznej ukończył on na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1994 r., gdzie w 2010 r. uzyskał stopień doktora.

Raimondo Eggink jest obywatelem holenderskim na stałe zamieszkałym w Polsce.

Jarosław Grzegorz jest Associate Partnerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY. Posiada dwunastoletnie doświadczenie zawodowe, w tym dziesięcioletnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom, weryfikacji zgodności, wdrażania systemów compliance, jak i doradztwie w sprawach spornych. Posiada kwalifikację ACCA, certyfikaty Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE - Certified Fraud Examiner), Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz Project Management Professional (PMP); ekspert Business Center Club (BCC) ds. przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym (m.in. VAT) oraz systemów zapewnienia zgodności; prelegent licznych szkoleń, warsztatów i konferencji; inicjator i koordynator unikatowego badania EY dotyczącego problemu nadużyć i korupcji w wybranych regionach Polski.
Dyrektor Zarządzający ACCA Polska i Kraje Bałtyckie, odpowiedzialny za rozwój ACCA i budowę rozpoznawalności kwalifikacji ACCA, wcześniej Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan, członek Rady Dyrektorów i Biura Wykonawczego BUSINESSEUROPE w latach 2012 - 2017; członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera (2008 – 2011), socjolog i politolog, autor i współautor książek, raportów i publikacji (m.in. Polska 2030 – Wyzwania rozwojowe), poświęconych komunikacji i zarządzaniu konfliktami, edukacji, rynkowi pracy, ruchom społecznym i kapitałowi społecznemu
Doświadczony audytor w ocenie ładu korporacyjnego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dot. etyki i antykorupcji zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. Posiada doświadczenie we współpracy ze służbami nadzoru i kontroli m.in. CBA, OLAF, ETO, KE, NIK, MIR, itp.

Uczestniczyła w międzynarodowych projektach, których celem było wdrażanie audytu w administracji publicznej. www.olgapetelczyc.pl Wykładowca uniwersytecki i prelegent na wielu szkoleniach i konferencjach. Ekspert na konferencji Auditors Alliance Launch Meeting zorganizowanej przez OECD w ramach Światowego Forum Antykorupcyjnego w marcu 2018 r. w Paryżu.

Prowadziła zajęcia w ramach studium antykorupcyjnego organizowanego przez KPRM oraz szkolenia z przeciwdziałania korupcji dla pracowników administracji. Ekspert Banku Światowego w zakresie audytu projektów europejskich. Autorka wielu publikacji z zakresu audytu i zarządzania ryzykiem. W latach 2015-2017 wiceprezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR. Członek grupy ds. raportowania niefinansowego.

Posiada 6-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem (dyrektor Biura Audytu), nadzorze nad prowadzeniem zadań audytowych. Dostarcza informacji odpowiadających na oczekiwania klientów w zakresie efektywności i zgodności funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli.

Doktor nauk o kulturze, absolwentka filozofii (UMCS w Lublinie) i gender studies (CEU w Budapeszcie). W trakcie trwania kariery akademickiej zajmowała się etyką współczesności, mechanizmami przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczenia, dyskursem politycznym, komunikacją (międzykulturową i niewerbalną) oraz antropologią kultury. Wykładała i prowadziła badania w Instytutucie Kulturoznawstwa UMCS, Centre for Policy Studies przy Central European University, Instytucie Badań Literackich PAN, Uniwersytcie w Kassel. Stypendystka ERSTE Stiftung, Instytutu Badań o Człowieku (IWM), Central European University oraz DAAD. 

Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu wystąpień publicznych, komunikacji, design thinking i etyki. Współpracuje z Biurem Doradczym “Proekon”.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Dla prawidłowego wypełnienia formularza konieczne jest wypełnienie pól oznaczonych (*)

ORGANIZATORZY
DBAJĄ O ORGANIZACJĘ EVENT'ÓW

Stowarzyszenie CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym z najmłodszych stowarzyszeń członkowskich międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest stowarzyszeniem skupiającym profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.

Kontakt:

Monika Grabek
Executive Director
Tel. +48 668 870 211
e-mail: monika.grabek@poland.cfasociety.org

Jakub Jański
Communication Coordinator
Tel. +48 798 068 139
e-mail: jakub.janski@poland.cfasociety.org

e-mail: office@cfa.com.pl
www.cfasociety.org/poland

PARTNER
PARTNER
PARTNER
PARTNER MEDIALNY
PARTNER
PARTNER INSTYTUCJONALNY