O WYDARZENIU
Cykl Debat Etycznych: Etyka. Czy tylko w teorii?

Coraz szybsze tempo pracy, próba osiągnięcia wyników za wszelką cenę oraz podejmowanie nie zawsze właściwych decyzji biznesowych staje się sporym zagrożeniem, którego powodem mogą być działania nie zawsze zgodne z naszym sumieniem bądź wychowaniem. Czy zatem etyka – zwłaszcza po budzących sprzeciw na rynkach światowych działaniach zglobalizowanego sektora finansowego przed 2008 r. – powinna stać się ważnym filarem nowego ładu w przestrzeni biznesowej?

Mierzymy się obecnie z kryzysem w wielu obszarach naszego życia zawodowego, dlatego Stowarzyszenie CFA Society Poland dokłada wszelkich starań, aby tworzyć lepszy i bardziej etyczny rynek finansowy. Nie tylko poprzez promocję dobrych praktyk, lecz także próbę podjęcia trudnych rozmów na temat bieżących wydarzeń, które odbiły się negatywnie na wizerunku sektora finansowego.

Codziennie wielu profesjonalistów związanych z sektorem finansowym spotyka się z sytuacjami, które z pewnością można uznać za budzące kontrowersje pod kątem etycznym. Większość tych sytuacji pozostaje niezauważona, ale patrząc na doniesienia mediów i krytykę opinii publicznej, wciąż możemy mówić o spadku zaufania do branży finansowej i zawodu finansisty. Czy sami jesteśmy sobie winni?

CFA Society Poland pragnie gorąco zaprosić Państwa do zaangażowanie się w nasze najnowsze przedsięwzięcie: cykl debat etycznych, który ruszy już 30 maja. Podczas planowanych pięciu spotkań reprezentanci najważniejszych instytucji z wybranych obszarów sektora finansowego będą dyskutować o etyce w oparciu o konkretne przykłady i strategie wdrożone przez instytucje finansowe.

Gorąco zapraszamy Państwa do udziału w debatach. Każdy uczestnik będzie mógł wyrazić swoją opinię poprzez oddanie głosu w internetowej sondzie. Dodatkowo, po zakończeniu cyklu debat zostanie opracowany Kodeks Postaw Etycznych, na którego treść będą Państwo mieli wpływ.

Najbliższe spotkanie zostanie poświęcone tematyce bankowości i najważniejszym wyzwaniom, które stoją przed tym sektorem w nadchodzących latach.

W ramach Cyklu Debat Etycznych odbyły się do tej pory trzy debaty z udziałem ekspertów:
Debata inaugurująca cykl. Dowiedz się więcej »
Debata poświęcona branży audutorskiej. Dowiedz się więcej »
Debata poświęcona ubezpieczycielom. Dowiedz się więcej » 

PROGRAM

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z tematami debat etycznych.
Szczegółowy program poszczególnych debat będziemy publikować bliżej daty każdego z wydarzeń.

Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Data: 24 października 2019 r. (bankowość), godz. 18


Harmonogram Cyklu Debat Etycznych

Nadchodzące debaty:

Debata nr 4 – 24.10 (bankowość), godz. 18.00

Uczestnicy debaty: Marta Jedlińska (Członek Komisji Etyki Bankowej, Związek Banków Polskich), Bożena Graczyk (Wiceprezes Zarządu zarządzająca Pionem Finansów, ING Bank Śląski), Maciej Piołunowicz (Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego, Bank Gospodarstwa Krajowego), Monika Wolska-Hertman (Menedżer - Forensic Przestępczość Finansowa, Deloitte), Katarzyna Seweryniak (Dyrektor w Departamencie Licencji Bankowych, Komisja Nadzoru Finansowego), Wojciech Kapica (Counsel, SMM Legal), Paulina Gasińska (Pełnomocniczka Zarządu ds. kultury myślenia klientem i relacji z klientami, Rzeczniczka etyki, mBank), Izabela Dąbrowska-Antoniak (Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w biurze Rzecznika Finansowego), prof. Krzysztof Jajuga (Prezes CFA Society Poland)

Prowadzący: Przemysław Barankiewicz, CFA (CFA Society Poland)

Debata nr 5 – 14 listopada (rynek kapitałowy)

Debaty, które się odbyły:

Debata nr 1 – 30.05 (debata otwierająca), godz. 18.00

Uczestnicy debaty: Ewa Małyszko (Prezes Zarządu, PFR TFI), Maciej Samcik (Redaktor Naczelny, SubiektywnieoFinansach.pl), Bartosz Pawłowski, CFA (Chief Investment Officer, mBank), Krzysztof Jajuga (Prezes Zarządu, CFA Society Poland), Izabela Dąbrowska-Antoniak (Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego, Biuro Rzecznika Finansowego), Radosław Kwiecień (Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego), Monika Gorgoń (Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka w Giełdzie Papierów Wartościowych).

Prowadzący: Przemysław Barankiewicz, CFA (CFA Society Poland)

Debata nr 2 – 25.06 (audytorzy)

Uczestnicy debaty: Ewa Jakubczyk-Cały (PKF Consult), prof. Krzysztof Jajuga (CFA Society Poland), Ewa Sowińska (biegły rewident, ekspert CE PIBR), Olga Petelczyc (IIA Polska Instytut Audytorów Wewnętrznych), dr Magdalena Dąbrowska (trener etyki biznesu), Jakub Wojnarowski (ACCA Polska i Kraje Bałtyckie), Antoni Reczek (ING), Raimondo Eggink (niezależny członek rad nadzorczych), Jarosław Grzegorz (EY).

Prowadzący: Piotr Polanowski, CFA (Synerga+)

Debata nr 3 - 19 września (ubezpiecznia)

Uczestnicy debaty: Krystyna Krawczyk (Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego, Biuro Rzecznika Finansowego), Dagmara Wieczorek-Bartczak (Dyrektor Pionu Nadzoru Ubezpieczeniowego, Komisja Nadzoru Finansowego), Wojciech Kapica, Counsel (SMM Legal), prof. Krzysztof Jajuga (Prezes CFA Society Poland), Maciej Samcik (Redaktor Naczelny, Redaktor Naczelny SubiektywnieoFinansach.pl)

Prowadzący: Przemysław Barankiewicz, CFA (CFA Society Poland)

 

PRELEGENCI
Specjaliści, których spotkasz
Prezes CFA Society Poland. Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz uczelni za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, a także dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Członek zarządu CFA Society Poland i doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Komentator ekonomiczny, a w przeszłości m.in. redaktor naczelny Bankier.pl i internetowej odsłony "Pulsu Biznesu".
Bożena Graczyk objęła stanowisko Wiceprezes Zarządu w ING Banku Śląskim S.A. w 2017 roku. Wcześniej, od 1994 roku związana była z KPMG, gdzie zajmowała stanowiska Dyrektora Zespołu ds. usług doradczych z zakresu rachunkowości, a następnie Dyrektora Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem Finansowym. W 2001 roku została Partnerem spółki w obszarze usług finansowych.

Bożena Graczyk jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła Program Executive MBA in International Business, University of Bristol oraz École Nationale des Ponts et Chaussées (1997), oraz Advanced Management Program, IESE Business School (2011). Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. 

Monika jest praktykiem z ponad 16-letnim doświadczeniem w obszarze Compliance, Audytu i Kontroli Wewnętrznej w instytucjach finansowych w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii.

Budowała od podstaw funkcję Compliance, Conduct & AML i zarządzała nią przez wiele lat w międzynarodowej grupie bankowej, wdrażając m.in. model trzech linii obrony, model zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz conduct, proces oceny i monitorowania produktów bankowych, mechanizm kontroli kompletności raportowania transakcji podejrzanych. Liderowała projektowi opracowania i wdrożenia modelu kontroli wewnętrznej, łączącego wymogi oparte na SOX i COSO z polskimi wymogami nadzorczymi oraz projektowi modelowania procesów. Monika posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań w zakresie oszustw korporacyjnych oraz zgłoszeń whistleblowing dotyczących korupcji, konfliktu interesów, niewłaściwego postępowania pracowników. Uczestniczyła również we wdrażaniu projektów regulacyjnych zarówno polskich, jak też europejskich, brytyjskich oraz amerykańskich.

Monika jest wykładowcą i trenerem w zakresie ryzyka braku zgodności oraz misconduct. W ramach bloga Deloitte publikuje serię artykułów dotyczących właściwego postępowania (Conduct & Culture).

Absolwentka kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Applied Accounting na Oxford Brookes University. Monika jest certyfikowanym biegłym rewidentem (ACCA) oraz audytorem wewnętrznym (IIA). Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i zajęć dydaktycznych, m.in. na studiach podyplomowych oraz studiach Executive MBA.

Obecnie w ramach rozprawy doktorskiej realizuje badania naukowe z zakresu zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance).

Marta Jedlińska posiada ponad 20 letnie doświadczenie w Compliance w różnych obszarach biznesowych instytucji finansowych: w bankowości prywatnej, korporacyjnej i inwestycyjnej. Przez wiele lat pracowała jako Dyrektor Biura Zgodności w Deutsche Bank Polska S.A. Koordynowała też w ramach Grupy DB pracę zespołów Compliance przy wdrażaniu standardów grupowych i regulacji europejskich(MiFID II) w różnych krajach. Obecnie pracuje BNP Paribas Bank Polska S.A. Marta Jedlińska jest od 2014 r członkiem Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich i współpatronem rekomendacji Komisji, w tym ostatniej dotyczącej kształtowania kultury etycznej w bankach.
Ekspert w obszarze compliance, regulacji sektora finansowego i relacji z regulatorem o unikalnych kompetencjach w skali kraju. W swojej codziennej pracy pomaga w sposób efektywny i otwarty czołowym polskim bankom, firmom inwestycyjnym i instytucjom płatniczym. Specjalizuje się w prawie bankowym (prywatnym i publicznym), prawie kapitałowym, prawie ubezpieczeniowym, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach regulowanych. Brał udział w przygotowaniu wdrażania CRD IV / CRR (Bazylea III), EMIR i BRRD w Polsce.

Koordynował liczne postępowania licencyjne dotyczące banków, domów maklerskich i instytucji płatniczych przed polskim i zagranicznymi organami nadzoru finansowego. Posiada rozbudowane doświadczenie w tworzeniu skutecznych systemów compliance w instytucjach finansowych.

Maciej Piołunowicz, CIA – Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w Banku Gospodarstwa Krajowego

Od ponad 10 lat jest dyrektorem Departamentu Audytu Wewnętrznego w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie zarządza 22 osobowym zespołem audytorów. Wcześniej pracował m.in. w BZ WBK oraz NBP, również w audycie wewnętrznym. Był wiceprezesem polskiego oddziału Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem szeregu publikacji z dziedziny audytu wewnętrznego, między innymi w miesięczniku Bank, Banku i Kredycie czy Gazecie Bankowej. Wykłada na studiach podyplomowych w SGH. Ma za sobą szereg wystąpień podczas różnego rodzaju szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Posiada certyfikat CIA (Certified Internal Auditor).

Ekspert w obszarze compliance, regulacji sektora finansowego i relacji z regulatorem o unikalnych kompetencjach w skali kraju. W swojej codziennej pracy pomaga w sposób efektywny i otwarty czołowym polskim bankom, firmom inwestycyjnym i instytucjom płatniczym. Specjalizuje się w prawie bankowym (prywatnym i publicznym), prawie kapitałowym, prawie ubezpieczeniowym, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach regulowanych. Brał udział w przygotowaniu wdrażania CRD IV / CRR (Bazylea III), EMIR i BRRD w Polsce.

Koordynował liczne postępowania licencyjne dotyczące banków, domów maklerskich i instytucji płatniczych przed polskim i zagranicznymi organami nadzoru finansowego. Posiada rozbudowane doświadczenie w tworzeniu skutecznych systemów compliance w instytucjach finansowych.

Z wykształcenia prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Columbia. Radczyni prawna w Polsce i adwokat w Stanie Nowy Jork, z dziesięcioletnim doświadczeniem w międzynarodowej kancelarii prawnej White and Case. W okresie swojej praktyki, specjalizowała się w obszarach prawa spółek, fuzji i przejęć oraz sporów sądowych.

Od 2013 roku w mBanku, obecnie w roli pełnomocniczki zarządu ds. kultury myślenia klientem i relacji z klientami, a od 2018 roku również rzeczniczki etyki. Koncentruje się na budowie dobrych doświadczeń klientów, zgodnych z marką i innowacyjnych, tworzonych w zgodzie z zasadami etyki.  Działa w oparciu o empatię jako podstawę relacji z klientami i między pracownikami. Zwolenniczka nowoczesnych metod projektowania doświadczeń, design thinking, metodyk zwinnych. Szczególnie zainteresowana empatyczną, zrozumiałą i przyjazną komunikacją – z klientami, współpracownikami i w społeczeństwie.

Członkini Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich.

Mama trzech synów.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Dla prawidłowego wypełnienia formularza konieczne jest wypełnienie pól oznaczonych (*)

ORGANIZATORZY
DBAJĄ O ORGANIZACJĘ EVENT'ÓW

Stowarzyszenie CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym z najmłodszych stowarzyszeń członkowskich międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest stowarzyszeniem skupiającym profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.

Kontakt:

Monika Grabek
Executive Director
Tel. +48 668 870 211
e-mail: monika.grabek@poland.cfasociety.org

Jakub Jański
Communication Coordinator
Tel. +48 798 068 139
e-mail: jakub.janski@poland.cfasociety.org

e-mail: office@cfa.com.pl
www.cfasociety.org/poland

PARTNER
PARTNER
PARTNER
PARTNER MEDIALNY
PARTNER
PARTNER INSTYTUCJONALNY