Prelegenci edycji 2022

Joachim Klement, CFA Society Poland Annual Conference

Joachim Klement, CFA

Head of Strategy, Accounting, and Sustainability

Liberum

Joachim Klement jest Szefem Działu Strategii, Rachunkowości i Zrównoważonego Rozwoju w Liberum w Londynie. W trakcie swojej kariery zawodowej zainteresowania Joachima koncentrowały się na ekonomii, akcjach i inwestycjach alternatywnych. Jednak niezależnie od tego, na czym się skupiał, zawsze patrzył na rynki przez pryzmat wykształconego fizyka, który miał obsesję na punkcie ludzkiej strony rynków finansowych. Jest autorem książki 7 błędów popełnianych przez każdego inwestora oraz monografii Fundacji Badawczej CFA Institute Geo-Economics: The Interplay between Geopolitics, Economics, and Investments. Joachim studiował matematykę i fizykę w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologii (ETH) w Zurychu, gdzie uzyskał tytuł magistra matematyki. Studiował również zarządzanie biznesem na uniwersytetach w Zurychu i Hagen w Niemczech, uzyskując tytuł magistra ekonomii i finansów. W trakcie swojej kariery w branży usług finansowych Joachim pracował jako strateg inwestycyjny w szwajcarskim banku prywatnym oraz jako dyrektor inwestycyjny i szef działu badań inwestycyjnych w niezależnych domach inwestycyjnych.

KONTAKT

office@cfa.com.pl
www.cfapoland.org

CFA Society Poland powstało w 2004 r. i jest jedną z największych społeczności członkowskich międzynarodowego CFA Institute w regionie CEE. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest organizacją skupiającą profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.