Prelegenci edycji 2022

Michał Karwasiński, CFA Society Poland Annual Conference

Michał Karwasiński

Partner

KSZ Smart Legal

Na co dzień pomaga firmom inwestycyjnym, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz innym instytucjom finansowym w prawidłowym wypełnianiu wymogów prawnych i regulacyjnych, a także reprezentuje je przed Komisją Nadzoru Finansowego. Klienci doceniają współpracę z Michałem za kreatywne rozwiązania, mocno osadzone w realiach rynku finansowego, szczególnie przydatne w branży innowacji finansowej. Michał angażuje się w projekty rozwoju rynku finansowego, m.in. tworzenie środowiska regulacyjnego dla branży fintech oraz instrumentów finansowych w formie produktów strukturyzowanych. Przed założeniem KSZ Smart Legal Michał zdobywał doświadczenie w kancelarii specjalizującej się w obsłudze instytucji finansowych, gdzie przez przeszło 8 lat budował kompetencje obsługi rynku usług maklerskich, zarządzania aktywami oraz nowych technologii. Ponadto Michał pracował przez ponad 3 lata na stanowisku Risk Managera w jednym z bankowych towarzystw funduszy inwestycyjnych, zdobywając praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie dzielił swój czas pomiędzy czynności analityczne – nadzoru finansowego nad domami maklerskimi – oraz prawnicze, związane ze współtworzeniem regulacji dla rynku kapitałowego i ich stosowaniem. Jeszcze w czasie studiów prawniczych zainicjował powstanie stowarzyszenia ConsuLex Law IT Consulting, pierwszej w Polsce studenckiej organizacji non profit świadczącej nieodpłatną pomoc prawną dla osób niezamożnych oraz biznesowe usługi doradcze, która uzyskała afiliację w ramach European Confederation of Junior Enterprises. Michał jest absolwentem finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył ponadto studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz roczny kurs prawa amerykańskiego w Center for American Law Studies, współorganizowany przez University of Florida. Kompetencje menadżerskie miał okazję zdobywać także w Management Centre Innsbruck w Austrii, gdzie studiował jako stypendysta programu Erazmus. Zainteresowania naukowe Michała koncentrują się wokół innowacji na rynku finansowym – w tym innowacyjnych instrumentów finansowych. W czasie wolnym fan narciarstwa i budżetowych podróży z plecakiem, odwiedził w ten sposób już blisko 80 krajów na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy.

KONTAKT

office@cfa.com.pl
www.cfapoland.org

CFA Society Poland powstało w 2004 r. i jest jedną z największych społeczności członkowskich międzynarodowego CFA Institute w regionie CEE. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest organizacją skupiającą profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.