Prelegenci edycji 2022

Prof. Radosław Fiedler, CFA Society Poland Annual Conference

Prof. Radosław Fiedler

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Radosław Fiedler – profesor zwyczajny, Kierownik Zakładu Pozaeuropejskich Studiów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych. Autor artykułów i monografii związanych z problematyką badawczą na temat wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań „bliskowschodniego obszaru niestabilności”, polityki wewnętrznej i zagranicznej Iranu, procesów decyzyjnych w USA w kontekście polityki zagranicznej.  Kierownik projektów badawczych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki i edukacyjnych jak Laboratorium Innowacji Społecznych. Stypendysta programu im. Bekkera, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i prowadził badania  Columbia University w Nowym Jorku na temat uwarunkowań decyzyjnych w polityce USA wobec Iranu.

KONTAKT

office@cfa.com.pl
www.cfapoland.org

CFA Society Poland powstało w 2004 r. i jest jedną z największych społeczności członkowskich międzynarodowego CFA Institute w regionie CEE. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest organizacją skupiającą profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.