Prelegenci edycji 2022

Piotr Danielski, CFA Society Poland Annual Conference

Piotr Danielski

Wiceprezes Zarządu

DB Energy

Doktor inżynier Piotr Danielski jest założycielem, współwłaścicielem i wiceprezesem DB Energy – firmie z branży poprawy efektywności energetycznej. Jest również Przewodniczącym Zespołu ds. Efektywności Energetycznej Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu – z ramienia Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, a także ekspertem ds. energii Komisji Regionów. Swoje wykształcenie zdobywał w Zakładzie Elektroenergetyki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. W pracy doktorskiej skupił się na zagadnieniu audytu efektywności energetycznej na polskim rynku, kiedy rynek ten w zasadzie powstawał. Zarówno naukowo, jak i zawodowo poświęcił się tematyce energetyki przemysłowej oraz energochłonności przemysłowych odbiorców energii. Odnosi wiele sukcesów, a jego publikacje z zakresu inwestycji energetycznych, bezpieczeństwa elektrycznego i efektywności energetycznej zdobyły szerokie uznanie wśród branżowych ekspertów. Angażuje się w liczne inicjatywy, w których może wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie, aby wspomagać rozwój nowoczesnych, przyjaznych klimatowi technologii dla przemysłu. Był między innymi Członkiem External Advisory Board w projekcie Green Nets, którego zadaniem było wykazanie możliwości redukcji zapotrzebowania energii w sieciach telefonii komórkowej dzięki inteligentnemu zarządzaniu infrastrukturą. Jako jeden z wykonawców polskiej części projektu ENBUS, współtworzył platformę porównawczą dla innowacyjnych produktów rynku budowlanego, mających wpływ na redukcję zużycia energii przez odbiorców komunalnych. Jego misją jest edukowanie w zakresie efektywności energetycznej. Prowadził zajęcia w ramach programu Europejski Menedżer Energii. Bywa wykładowcą studiów podyplomowych, m.in. Efektywność Inwestycji w OZE na Uniwersytecie Wrocławskim. W swojej pracy zawodowej przeprowadził projekty z zakresu efektywności energetycznej dla dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Prowadzi ponadto prace B+R z dziedziny diagnostyki maszyn oraz pomiarów elektroenergetycznych. Wierzy, że innowacje w przemyśle wymagają łączenia wiedzy, odwagi i otwartości na zmianę, a język nowoczesnej techniki najlepiej tłumaczy się poprzez finanse. Inwestycje i efekty, które w nadchodzących latach będą towarzyszyć toczącej się transformacji energetycznej świata.

KONTAKT

office@cfa.com.pl
www.cfapoland.org

CFA Society Poland powstało w 2004 r. i jest jedną z największych społeczności członkowskich międzynarodowego CFA Institute w regionie CEE. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest organizacją skupiającą profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.