Prelegenci edycji 2022

Aswath Damodaran, CFA Society Poland Annual Conference

Prof. Aswath Damodaran

Wykładowca

Stern School of Business

Aswath Damodaran jest profesorem finansów w Stern School of Business na Uniwersytecie Nowojorskim. Prowadzi kursy z zakresu finansów przedsiębiorstw i wyceny w ramach programu MBA. Ukończył studia MBA oraz uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na takich zagadnieniach, jak wycena, zarządzanie portfelem i finanse przedsiębiorstw. Publikował na łamach „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, „Journal of Finance”, „Journal of Financial Economics” oraz „Review of Financial Studies”. Jest autorem czterech książek na temat wyceny (Damodaran on ValuationInvestment ValuationThe Dark Side of ValuationThe Little Book of Valuation) oraz dwóch o tematyce corporate finance (Corporate Finance: Theory and PracticeApplied Corporate Finance: A User’s Manual). Współredagował książkę na temat zarządzania inwestycjami z Peterem Bernsteinem (Investment Management), książkę o filozofii inwestycji (Investment Philisophies) oraz książkę o strategiach inwestycyjnych zatytułowaną Investment Fables. Wydał również książkę na temat związku między ryzykiem a wartością, Strategic Risk Taking, która z bardzo szerokiej perspektywy przedstawia, jak zarządzanie ryzykiem wpływa na wartość. Jego najnowsza książka nosi tytuł Narrative and Numbers: The Value of Stories in Business i dotyczy połączenia storytellingu z wyceną. Aswath był wykładowcą wizytującym na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w latach 1984–1986, gdzie w 1985 r. otrzymał nagrodę Earl Cheit Outstanding Teaching Award. Od 1986 r. związany z Uniwersytetem Nowojorskim; otrzymał nagrodę Stern School of Business Excellence in Teaching Award (przyznawaną przez ostatni rocznik studiów) w 1988, 1991, 1992, 1999, 2001, 2007, 2008, 2009 i 2013 r. oraz był najmłodszym laureatem ogólnouczelnianej nagrody Distinguished Teaching Award (w 1990 r.). Według „Business Week” jeden z dwunastu najlepszych profesorów szkół biznesu w Stanach Zjednoczonych w 1994 r. Wybrany również jako najpopularniejszy profesor szkół biznesu w USA przez studentów MBA z całego kraju w ankiecie przeprowadzonej w 2011 r. przez „Business Week”. W 2012 r. został wybrany przez „Poets and Quants” jako jeden z dziesięciu najlepszych profesorów szkół biznesu na świecie, a jego blog Musings on Markets został wybrany przez „Times of London” jako jeden z dziesięciu najlepszych blogów giełdowych na świecie. Oprócz swojego bloga Aswath jest aktywny w Internecie, na Twitterze (@AswathDamodaran) oraz na swojej stronie internetowej (www.damodaran.com). Jego zajęcia z finansów korporacyjnych i wyceny są prowadzone online i na iTunes U (z ponad 100 tys. uczniów na iTunes U), a jego zajęcia online zostały wybrane jako jeden z dziesięciu najlepszych kursów MOOC na świecie w 2012 r.

KONTAKT

office@cfa.com.pl
www.cfapoland.org

CFA Society Poland powstało w 2004 r. i jest jedną z największych społeczności członkowskich międzynarodowego CFA Institute w regionie CEE. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest organizacją skupiającą profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.