Prelegenci edycji 2022

Sylwia Samulczyk, CFA Society Poland Annual Conference

Sylwia Samulczyk

Prezeska Zarządu

Asseco Services

Humanistka, liderka, kreatorka nowych rozwiązań. Ponad dwie dekady w bankowości, a od 2019 r. współpracuje z Asseco w roli Prezeski spółki Asseco Services oraz Dyrektorki Pionu, rozwijając usługi outsourcingowe. Ekonomię ukończyła na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Zarządzanie IT na SGH w Warszawie. Adeptka szkoły filozofii życia dr. M. Fabjańskiego. Wyróżniona Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę Prezydenta RP oraz odznaką Zasłużony dla Łączności Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

KONTAKT

office@cfa.com.pl
www.cfapoland.org

CFA Society Poland powstało w 2004 r. i jest jedną z największych społeczności członkowskich międzynarodowego CFA Institute w regionie CEE. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest organizacją skupiającą profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.