Program CFA Society Poland
Annual Conference

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z aktualnym programem konferencji, która odbędzie się w zarówno w jęz. polskim, jak i jęz. angielskim. Każdy z punktów w programie wydarzenia zostanie zorganizowy stacjonarnie. Tylko Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbędzie się hybrydowo.

22 WRZEŚNIA 2022

DZIEŃ 1. CZWARTEK: MAKROEKONOMIA, PRIVATE EQUITY, KLIMAT I ENERGIA

Udział stacjonarny

Do 13:30

Zameldowanie uczestników CFA Society Poland Annual Conference 2022

13:30 - 14:30

Lunch

14:30 - 14:50

Przywitanie uczestników CFA Society Poland Annual Conference 2022

Prof. Krzysztof Jajuga, Prezes Zarządu, CFA Society Poland, Ludmiła Falak-Cyniak, CFA, Członkini CFA Society Poland

14:50 - 15:30

Wystąpienie gościa specjalnego

Geo-ekonomia, pojęcie, które na dobre weszło do leksykonu w latach 90. ubiegłego wieku, znów rozgrzewa nasze umysły. Choć termin ten jest polisemiczny i ma wiele definicji, jedno jest pewne – potęga militarna zawsze implikuje potęgę gospodarczą. Są to dwie strony tego samego medalu. Geo-ekonomiczny porządek świata jest ustalany przez kilka kluczowych instrumentów: politykę handlową, politykę inwestycyjną, sankcje gospodarcze i finansowe, politykę finansową i monetarną, energię i surowce, pomoc i cybernetykę. Ponieważ czynniki geopolityczne i geo-ekonomiczne coraz bardziej wpływają na rynki, inwestorzy muszą ocenić ich wpływ na inwestycje. Większość ekspertów uważa ryzyko polityczne za niekwantyfikowalne, ale Joachim Klement, CFA pokaże, jak takie ryzyko można skwantyfikować i wykorzystać do zarządzania ryzykiem.

Joachim Klement, CFA, Head of Strategy, Accounting, and Sustainability, Liberum

15:30 - 16:30

Private equity w praktyce

Sylwester Urbanek, CFA, Dyrektor Inwestycyjny, Abris Capital Partners

16:30 - 17:00

Przerwa kawowa

17:00 - 18:00

Panel dyskusyjny dotyczący trendów makroekonomicznych

Pandemia, wojna w Europie, kryzys globalizacji oraz decentralizacja pieniądza. Rosnące zainteresowanie zagadnieniami makroekonomicznymi to efekt coraz bardziej złożonego świata, w którym wskaźniki, jakimi się posługujemy, stają się coraz mniej kompleksowe. Rzeczywistość jest daleka od prostych recept w rodzaju „więcej/mniej wolnego rynku”. Często nie istnieje prosty wybór, a każda możliwość ma wady i niesie ryzyka. Z tego względu polityka gospodarcza prowadzona jest nadal przez ludzi, a nie algorytmy. Oprócz rosnącego wpływu Chin, rynki wschodzące stoją przed szeregiem wyzwań, które będą kształtować nadchodzące dekady. Po pierwsze, w niektórych rozwiniętych gospodarkach następuje zwrot w kierunku protekcjonizmu, który sam w sobie jest zakorzeniony w przekonaniu, że globalizacja przyniosła zbyt wiele korzyści rynkom wschodzącym kosztem nisko wykwalifikowanej siły roboczej w krajach rozwiniętych. Po drugie, mamy do czynienia z niepowstrzymanym marszem postępu technologicznego, który może sprawić, że miejsca pracy wymagające niskich kwalifikacji będą coraz bardziej przestarzałe. Po trzecie, nadmierne zasoby pieniężne będące efektem dekady nadzwyczajnych bodźców monetarnych w trzech wiodących gospodarkach świata spowodowały rekordowe przepływy kapitałowe na rynki wschodzące, a tym samym, być może, rekordową podatność na zagrożenia. W tym panelu uznani, międzynarodowi stratedzy makroekonomiczni będą rozmawiać o stanie gospodarek w czasach wielkiej niepewności.

Charles Robertson, Global Chief Economist, Head of Macro-strategy, Renaissance Capital
Beata Harasim CFA, CAIA, Senior Investment Strategist, BlackRock
David Lubin, Managing Director and Head of Emerging Markets Economics, Citi
Moderacja: Bartosz Pawłowski, Wiceprezes CFA Society Poland

18:00 - 19:00

Panel dyskusyjny: Energy. How to power Europe

Żyjemy w świecie, w którym wiedza ekspercka naukowców oraz aktywistów zyskuje miano nowej wiary zachodnich społeczeństw. Wątpliwości związane ze zmianami klimatycznymi oraz pytania o konsekwencje tych zmian, których do końca nie jesteśmy pewni, spotykają się z ogromnym sprzeciwem przede wszystkim w mediach społecznościowych. Energia oraz klimat to tematy numer jeden, zwłaszcza w kontekście rekordowych r/r temperatur oraz kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie. Czy kwestie klimatyczne stały się tylko i wyłącznie kwestią polityczną i biznesową? Czy analityka predyktywna jest w stanie przewidzieć niekorzystne zmiany klimatyczne w kontekście emisji CO2 w dobie antropocenu? Czy zielona energia jest tak naprawdę zielona? Na te pytania odpowiemy sobie podczas panelu poświęconego kryzysowi energetycznemu i klimatycznemu.

Prof. Samuel Furfari, Prezes Zarządu, Société Européenne des Ingénieurs et des Industriels
Piotr Danielski, Wiceprezes, DB Energy
Dr Lars Schernikau, Ekspert od rynku energii
Moderacja: dr Piotr Sieradzan, CFA, Wiceprezes CFA Society Poland

19:00 - 19:30

Oficjalna inauguracja programu TO BE MORE dla profesjonalistów

Podczas inauguracji Zarząd CFA Society Poland zaprezentuje tegorocznych senior mentorów, którzy będą wspierać swoich podopiecznych od października 2022 r. do czerwca 2023 r. Na inauguracji pojawią się zaproszeni profesjonaliści z poziomu C-level, którzy reprezentują banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, organizacji branżowych i domów maklerskich.

20:00

Uroczysta kolacja. Spotkanie networkingowe dla uczestników CFA Society Poland Annual Conference

23 WRZEŚNIA 2022

DZIEŃ 2. PIĄTEK: POLITYKA MONETARNA/FISKALNA, ZARZĄDZANIE RYZYKIEM, PASYWNE INWESTOWANIE, GEOPOLITYKA, ESG

Udział stacjonarny

10:00 - 10:05

Przywitanie uczestników CFA Society Poland Annual Conference 2022

Prof. Krzysztof Jajuga, Prezes Zarządu, CFA Society Poland

10:05 - 10:35

Wystąpienie gościa specjalnego

Rafał Mikusiński, Wiceprzewodniczący, Komisja Nadzoru Finansowego

10:35 - 12:00

Panel dyskusyjny: Polityka fiskalna i monetarna w czasach spowolnienia, inflacji i szoku zewnętrznego

Politykę monetarną oraz fiskalną traktujemy jako najważniejsze filary makroekonomicznej polityki państwa. To dzięki polityce pieniężnej w przestrzeni publicznej pojawiają się takie zagrożenia, jak inflacja, deflacja czy stabilność kursu walutowego. Obecnie Polska znajduje się w ciekawym momencie – czy fiskalna i pieniężna strategia naszego kraju jest w stanie zapewnić nam rozwój oraz stabilność ekonomiczną? Czy współczesne mechanizmy i narzędzia są w stanie przeciwstawić się inflacji? Jakie konsekwencje niesie ze sobą ryzyko makroekonomiczne w kontekście naszego ekosystemu finansowego, fiskalnego i monetarnego? Z pewnością na te pytania odpowiedzi będą poszukiwać ekonomiści, zajmujący kluczowe stanowiska w państwie dziś i w przeszłości.

Mateusz Szczurek, Główny Ekonomista CEE, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju (PFR)
Prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Ekonomistka, Wykładowczyni, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Ignacy Morawski, Pomysłodawca projektu i szef zespołu SpotData
Moderacja: Patrycjusz Wyżga, Dziennikarz, Wirtualna Polska

12:00 - 12:20

Przerwa kawowa

12:20 - 12:40

Pasywne inwestowania z perspektywy lokalnego rynku

Izabela Olszewska, Członkini Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

12:40 - 13:20

Wystąpienie poświęcone pasywnemu inwestowaniu

Według ETFGI globalne napływy netto do funduszy ETF sięgnęły 463,8 mld USD w pierwszej połowie 2022 r., co oznacza spadek o 29,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Jednakże ETF-y ogółem przyciągnęły do tej pory więcej nowych obszarów biznesowych niż w tym samym okresie w 2019 i 2020 r. Czy pasywne inwestowanie straciło swój urok w czasach niepewności na rynkach? Zapraszamy do udziału w dwóch wystąpieniach, gdzie poznamy dwie perspektywy, lokalną oraz globalną.

Deborah Fuhr, Managing Partner oraz Założycielka, ETFGI

13:20 - 14:20

Panel dyskusyjny: Zarządzanie ryzykiem w dobie digitalizacji i rozwiązań chmurowych

Szczegóły dotyczące panelu zostaną opublikowane wkrótce.

Sylwia Samulczyk, Prezeska Zarządu, Asseco Services
Małgorzata Rusewicz, Prezeska Zarządu, IZFiA/IGTE
Michał Karwasiński, Partner, KSZSmart Legal, Karwasiński Szpringer i Wspólnicy
Piotr Alicki, Prezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa
Moderacja: Prof. Krzysztof Jajuga, Prezes Zarządu, CFA Society Poland

14:20 - 15:30

Lunch

15:30 - 17:00

Panel geopolityczny: Czy nadchodzą czasy zimnej wojny?

Geopolityka to najgorętszy temat kilku ostatnich miesięcy. Zwłaszcza Europa stoi obecnie przed ogromnymi wyzwaniami, a najbliższe lata może zdominować wiele kryzysów: uchodźczy, walutowy, energetyczny, legislacyjny i związkowy. Geopolityka po raz pierwszy od kilkudziesięciu dekad tak wyraźne uderza w biznes, a PKB kolejnych państwa maleją o kilka punktów procentowych. Do tego dochodzi zielona transformacja, postpandemiczna transformacja strefy socjalnej oraz zbrojenie się Europy. Jednocześnie obserwujemy wielką mobilizację mocarstw – zwłaszcza Federacja Rosyjska i Chiny szukają nowej tożsamości w XXI w., wracając do korzeni – carskiej Rosji oraz starej chińskiej cywilizacji – jednego z ważniejszych biegunów kulturowych i ośrodków siły na globie.

Dr Jacek Bartosiak, Założyciel think tanku Strategy & Future
Prof. Radosław Fiedler, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Paul Gamble, Head of Emerging Markets, Fitch Ratings
Leszek Ślazyk, Redaktor Naczelny, Chiny24.pl
Bartek Kubaty, Finance Business Partner, UBS
Moderacja: Izabela Sajdak, CFA, PRM, Zarządzająca Funduszami Dłużnymi, BNP Paribas TFI

17:00 - 18:30

Panel dyskusyjny: ESG. Między entuzjazmem, sceptycyzmem, biurokracją, wojną a zdrowym rozsądkiem

Między entuzjazmem, sceptycyzmem, biurokracją, wojną a zdrowym rozsądkiem. Czy ESG okaże się przysłowiowym „gorącym kartoflem” i podzieli los polityki CSR? Czy ESG – wskaźniki, które okrzyknięto megatrendem, stają się wyłącznie zielonym PR-em? Inwestowanie w ramach polityki środowiskowej, społecznej i ładu korporacyjnego jest obecnie najszybciej rozwijającym się segmentem branży zarządzania aktywami. Rok 2022, który rozpoczął się tak naprawdę pod koniec lutego inwazją na Ukrainę, stawia praktyki ESG pod dużym znakiem zapytania i pokazuje, jak mgliste i niejednoznaczne jest pojęcie ESG, które prowadzi do wielu nadużyć. Rosyjska inwazja na Ukrainę zmusza firmy, inwestorów i rządy do zmagania się z wydarzeniami, które czasami wydają się stawiać E, S i G przeciwko sobie. Na przykład rządy w Europie rezygnują z celów środowiskowych, zwracając się ku paliwom kopalnym, aby zmniejszyć zależność od rosyjskiego gazu. Czy cywilizacyjnie nie jesteśmy jeszcze gotowi na zrównoważone inwestowanie?

Monika Czokajło, Dyrektorka Biura Ryzyka ESG, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
Prof. Aswath Damodaran, Professor of Finance, Stern School of Business, New York University
Maria Bazhanova, Head of ESG Ratings for Financial Instititutions, Sustainable Fitch
Prof. Samuel Furfari, Prezes Zarządu, Société Européenne des Ingénieurs et des Industriels
Mariusz Samordak, CFA, Dyrektor Zarządzający (Green Advisory), Bank Ochrony Środowiska
Moderacja: Paweł Chylewski, CFA, Investthink

18:30

Zakończenie 11. edycji CFA Society Poland Annual Conference

19:00 - 20:00

Zwyczajne Walne Zebranie Członków

Wydarzenie przeznaczone tylko i wyłącznie dla członków regularnych oraz stowarzyszonych CFA Society Poland. Udział hybrydowy na zaproszenie organizatora.

20:00

Kolacja integracyjna w chacie góralskiej na terenie Hotelu Warszawianka

24 WRZEŚNIA 2022

DZIEŃ 3. SOBOTA: ZAKOŃCZENIE

08:00 - 11:00

Śniadanie

Do 11:00

Wymeldowanie

CFA Society Poland powstało w 2004 r. i jest jedną z największych społeczności członkowskich międzynarodowego CFA Institute w regionie CEE. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest organizacją skupiającą profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.