Prelegenci edycji 2023

Ahmed Abou El Saad, CFA, CFA Society Poland Annual Conference

Ahmed Abou El Saad, CFA

Managing Director

Azimut Egypt Asset Management

Dyrektor zarządzający Azimut Egypt Asset Management, która zarządza łącznie 10 mld EGP w szerokim zakresie portfeli instytucjonalnych/HNW, a także publicznych funduszy kapitałowych i funduszy rynku pieniężnego. Azimut Egypt jest częścią Grupy Azimut, która jest globalną firmą zarządzającą aktywami o wartości 100 mld USD w 17 krajach na całym świecie. Ahmed był szefem działu zarządzania aktywami w Naeem Holding. Był szefem Departamentu Rynków Kapitałowych w MIBanku, gdzie zarządzał portfelem inwestycyjnym banku w zakresie akcji w obrocie publicznym, instrumentów o stałym dochodzie i private equity. Pełnił również funkcję szefa nadzoru na giełdach w Kairze i Aleksandrii, gdzie był członkiem komitetu wykonawczego pracującego nad wprowadzeniem nowych instrumentów i regulacji na rynek. Ahmed jest obecnie członkiem zarządu Egipskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Jest również prezesem CFA Society Egypt i sekretarzem generalnym Egyptian Investment Management Association. W SSM Cairo pan Abou El Saad będzie prowadził kursy i szkolenia inwestycyjne. Ahmed jest absolwentem studiów licencjackich na Uniwersytecie Aleksandryjskim oraz studiów MBA na AASTMT. Ahmed jest również dyplomowanym analitykiem finansowym (CFA) i uzyskał profesjonalną certyfikację w zakresie finansowania projektów i oceny inwestycji w Harvard Institute for International Development.

KONTAKT

office@cfa.com.pl
www.cfapoland.org

CFA Society Poland powstało w 2004 r. i jest jedną z największych społeczności członkowskich międzynarodowego CFA Institute w regionie CEE. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest organizacją skupiającą profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.