Prelegenci edycji 2023

Grzegorz Włodarczyk, CFA Society Poland Annual Conference

Grzegorz Włodarczyk

Dyrektor Biura Regulacji Rynku Kapitałowego

Bank Gospodarstwa Krajowego

Dyrektor Biura Regulacji Rynku Kapitałowego w BGK. Członek grupy doradczej przy europejskim organie nadzoru ESMA — Consultative Working Group przy Investor Protection and Intermediares Standing Committe (IPISC CWG) na lata 2022—2024, Członek Zarządu stowarzyszenia Compliance Polska, wykładowca na Studiach Podyplomowych SGH – FinTech (Działalność instytucji finansowych w obszarze social media oraz Prawne aspekty AI), trener WIB. Autor kilkudziesięciu artykułów oraz komentarzy praktycznych dotyczących: MiFID, MAR, funkcji compliance, konfliktu interesów, market abuse, zarządzania ryzykiem braku zgodności, AI. Autor książki Obowiązki firm inwestycyjnych i banków w systemie MiFID II. Stanowiska i wytyczne organów nadzoru czy współautor książki Przestępczość finansowa. Tom 2. Rynki finansowe.

KONTAKT

office@cfa.com.pl
www.cfapoland.org

CFA Society Poland powstało w 2004 r. i jest jedną z największych społeczności członkowskich międzynarodowego CFA Institute w regionie CEE. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest organizacją skupiającą profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.