Prelegenci edycji 2023

Janusz Cieszyński, CFA, CFA Society Poland Annual Conference

Janusz Cieszyński

Minister

Ministerstwo Cyfryzacji

Janusz Cieszyński urodził się 6 maja 1988 roku we Wrocławiu. Jest managerem, przedsiębiorcą i samorządowcem z ogromnym doświadczeniem w zakresie cyfryzacji. Od 2018 roku czynnie angażuje się w transformacyjne projekty GovTech, które zmieniają życie milionów polskich obywateli. Piastując stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2018—2020, kierował zespołem odpowiedzialnym za wdrożenie usług, takich jak e-recepty, elektroniczne zwolnienia lekarskie i skierowania na badania. Są one dostępne za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (pacjent.gov.pl) – najpopularniejszego polskiego serwisu rządowego, z którego korzysta ponad 17 milionów użytkowników. W 2021 roku powierzono mu funkcję sekretarza stanu ds. cyfrowych, a do jego obowiązków należał nadzór nad wprowadzaniem kolejnych e-usług związanych z telekomunikacją i cyberbezpieczeństwem Polski. W 2023 roku został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na stanowisko ministra cyfryzacji. Do jego głównych sukcesów, jako szefa resortu cyfryzacji, można zaliczyć:
• uruchomienie aplikacji mObywatel 2.0, która w innowacyjny sposób łączy w sobie dostęp do cyfrowych dokumentów, pozwala na załatwienie spraw urzędowych online i zawiera funkcje, które ułatwiają życie obywateli, jak np. zgłaszanie naruszeń środowiskowych czy możliwość sprawdzenia stanu technicznego każdego autobusu zarejestrowanego w Polsce,
• wprowadzenie mDowodu – cyfrowego dokumentu tożsamości, zrównanego pod względem prawnym z plastikowym dowodem osobistym,
• uruchomienie w czerwcu 2023 roku największego w historii programu dotacji na rozwój światłowodów, dzięki któremu w 2026 roku dostępność światłowodów dla polskich gospodarstw domowych wyniesie ponad 99%. Jest to możliwe dzięki pozyskaniu środków na inwestycje o wartości ponad 2 mld euro.

Dzięki temu Polska stała się największym krajem UE z aplikacją ID, która docelowo stanie się głównym centrum usług e-administracji. W gestii ministra cyfryzacji i podległego mu resortu pozostaje także ochrona cyberprzestrzeni, rozwój e-usług, budowa infrastruktury szerokopasmowej oraz edukacja i promowanie kompetencji cyfrowych. Janusz Cieszyński działa aktywnie na polu zwiększenia cyberbezpieczeństwa obywateli. Za jego kadencji rząd przyjął m. in. ustawę o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Dzięki zawartym w niej regulacjom zmniejszy się ilość fałszywych połączeń, SMS-ów oraz domen internetowych. Warto podkreślić także pomoc obywatelom Ukrainy, udzieloną po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. W marcu 2023 roku minister Cieszyński osobiście kierował pracami zespołu odpowiedzialnego za zapewnienie elektronicznej identyfikacji obywatelom Ukrainy, którzy po ataku Federacji Rosyjskiej, zdecydowali się na wyjazd do Polski. Usługa była gotowa w ciągu 3 tygodni i już podczas pierwszego miesiąca działania obsłużyła prawie 1 milion osób. Ministerstwo Cyfryzacji było również odpowiedzialne za dostarczenie 20 tysięcy urządzeń Starlink oraz zapewnienie ukraińskiej administracji podatkowej mobilnego, i w pełni operacyjnego, centrum danych. Jednocześnie minister Cieszyński pełni funkcję pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa. Dzięki niemu udało się wprowadzić innowacyjny system wynagrodzeń dla ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa pracujących na stanowiskach rządowych. Powstrzymało to falę odejść do sektora prywatnego ludzi, którzy posiadają kompetencje kluczowe z punktu cyberodporności państwa.

KONTAKT

office@cfa.com.pl
www.cfapoland.org

CFA Society Poland powstało w 2004 r. i jest jedną z największych społeczności członkowskich międzynarodowego CFA Institute w regionie CEE. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest organizacją skupiającą profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.