Prelegenci edycji 2023

Krzysztof Kamiński, CFA Society Poland Annual Conference

Krzysztof Kamiński, CFA

Członek Zarządu, Przewodniczący Komitetu ds. ESG

Millennium TFI, CFA Society Poland

Ekspert z branży finansowej z wieloletnim doświadczeniem w obszarze rynków kapitałowych, funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu aktywami. Członek CFA Institute od 2009 roku, od 2012 roku posiadający tytuł CFA. Licencjonowany doradca inwestycyjny (nr 819). Od 2022 roku posiadacz tytułu CFA Instute Certificate in ESG Investing. W latach 2007—2013 pracował na rzecz HSBC Global Asset Management, rozwijając dystrybucję globalnych funduszy inwestycyjnych HSBC w Polsce. Od 2013 roku pełni funkcję Członka Zarządu Millennium Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., nadzorując m.in. obszary zarządzania aktywami, sprzedaży, marketingu i komunikacji oraz odpowiadając za projekty strategiczne towarzystwa. Od 2022 roku Członek Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Od 2023 roku Przewodniczący Komitetu ds. ESG CFA Society Poland. Doświadczony wykładowca z obszarów o tematyce inwestycyjnej, obejmującej m.in. zagadnienia dotyczące ESG. Wykładowca studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego — Zrównoważone finanse i ESG oraz wykładowca na kursach przygotowawczych do certyfikatu EFPA ESG dla Warszawskiego Instytutu Bankowości w latach 2022—23. Więcej informacji w serwisie LinkedIn.

KONTAKT

office@cfa.com.pl
www.cfapoland.org

CFA Society Poland powstało w 2004 r. i jest jedną z największych społeczności członkowskich międzynarodowego CFA Institute w regionie CEE. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest organizacją skupiającą profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.