Prelegenci edycji 2023

Anna Grabowska-Siwiec, CFA Society Poland Annual Conference

Mjr Anna Grabowska-Siwiec

Była oficer kontrwywiadu

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Emerytowana oficer kontrwywiadu ABW, w którym służyła od 2004 do 2020 roku. Obecnie niezależny szkoleniowiec i badaczka historii kontrwywiadu. Podczas służby zajmowała się szeroko rozumianym definiowaniem zagrożeń kontrwywiadowczych, m.in. w obszarze instytucji państwowych i podmiotów gospodarczych z udziałem Skarbu Państwa.

KONTAKT

office@cfa.com.pl
www.cfapoland.org

CFA Society Poland powstało w 2004 r. i jest jedną z największych społeczności członkowskich międzynarodowego CFA Institute w regionie CEE. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest organizacją skupiającą profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.