Prelegenci edycji 2023

Piotr Koziński, CFA, CFA Society Poland Annual Conference

Piotr Koziński

p.o. Dyrektora Pionu Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym

Komisja Nadzoru Finansowego

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wyższy urzędnik i manager z wieloletnim doświadczeniem w negocjacjach zarówno na poziomie biznesowym, jak i politycznym.
Z rynkiem kapitałowym związany od 2001 roku (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd). W kolejnych latach pracował w Ministerstwie Finansów w departamencie odpowiedzialnym za regulacje rynku finansowego, gdzie kierował Pionem Rynku Kapitałowego. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

KONTAKT

office@cfa.com.pl
www.cfapoland.org

CFA Society Poland powstało w 2004 r. i jest jedną z największych społeczności członkowskich międzynarodowego CFA Institute w regionie CEE. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest organizacją skupiającą profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.