Prelegenci edycji 2023

Rafał Matulewicz, CFA Society Poland Annual Conference

Rafał Matulewicz

Wiceprezes Zarządu, Chief Investment Officer

PKO TFI

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w 2002 oku. na kierunku Finanse i Bankowość. Stypendysta CEMS (Community of European Management Schools) w Stockholm School of Economics. Posiadacz brytyjskiej licencji inwestycyjnej FSA Financial Regulator („Approved Person”) w okresie zatrudnienia w Wielkiej Brytanii (2002—2009). Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami oraz bankowości inwestycyjnej. W latach 2007—2009 był na stanowisku Dyrektora w Departamencie Zarządzania Stopą Procentową w Merrill Lynch w Londynie. W 2002—2007 zatrudniony w UBS Investment Bank (Londyn, Wielka Brytania) w roli „Associate Director” w pionie stopy procentowej i walut. W PKO TFI od 2009 roku, Pionem Zarządzania Aktywami kieruje od 2012 roku, będąc zaangażowanym w codzienny nadzór nad ryzykiem inwestycyjnym wszystkich funduszy, zarówno w kategorii funduszy otwartych, jak i zamkniętych. Członek Komitetu Inwestycyjnego oraz Komitetu Zarządzania Ryzykiem, mający bezpośredni wpływ na budowanie wizji zarządzania ryzykiem w firmie. W 2017 roku odegrał kluczową rolę w implementacji systemu zarządzania ryzykiem Murex. Osobisty udział zarówno w procesie tworzenia oferty produktowej PKO TFI, jak i w procesie sprzedaży produktów inwestycyjnych. Uczestnik wielu konferencji branżowych. Od 9 lipca 2021 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych w PKO TFI.

KONTAKT

office@cfa.com.pl
www.cfapoland.org

CFA Society Poland powstało w 2004 r. i jest jedną z największych społeczności członkowskich międzynarodowego CFA Institute w regionie CEE. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest organizacją skupiającą profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.