Prelegenci edycji 2023

Waldemar Markiewicz, CFA Society Poland Annual Conference

Waldemar Markiewicz

Prezes Zarządu

Izba Domów Maklerskich

Od ponad 20 lat aktywnie działa na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego.  Posiada bogate doświadczenie zawodowe; m.in. w latach 1999—2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu domu maklerskiego Deutsche Bank Securities SA, będąc odpowiedzialnym za działalność firmy na rynkach Europy Środkowej (Warszawa, Budapeszt, Praga), a w latach 2018—2019 był Prezesem Zarządu Santander Securities S.A. Wcześniej pracował m.in. w Scotia Bank w Kanadzie i uzyskał licencję, uprawniającą do doradztwa i pośrednictwa w transakcjach na regulowanym rynku kapitałowym. Od 2012 roku Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich. Przewodniczący Rady Domów Maklerskich w latach 2011—2012, Członek Zarządu Izby Domów Maklerskich w latach 1997—2010. W latach 2001—2002, jako przedstawiciel domów maklerskich, był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z inicjatywy Waldemara Markiewicza Izba Domów Maklerskich zainicjowała publiczną debatę na temat konieczności opracowania rządowej strategii dla rynku kapitałowego, czego efektem jest obecnie wdrażana rządowa Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), magister ekonomii.

KONTAKT

office@cfa.com.pl
www.cfapoland.org

CFA Society Poland powstało w 2004 r. i jest jedną z największych społeczności członkowskich międzynarodowego CFA Institute w regionie CEE. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest organizacją skupiającą profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.