Prelegenci edycji 2023

Paweł Borys, CFA Society Poland Annual Conference

Paweł Borys

Prezes Zarządu

Polski Fundusz Rozwoju

Jest pomysłodawcą lub współtworzył: Polski Fundusz Rozwoju, program Pracowniczych Planów Kapitałowych, największą w Europie Środkowej platformę funduszy private equity i venture capital PFR Ventures, antykryzysową Tarczę Finansową PFR w związku z pandemią COVID-19, Chmurę Krajową w partnerstwie z PKO Bankiem Polskim, Google i Microsoft, płatności mobilne BLIK oraz Centralny Dom Technologii. Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, Przewodniczący Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Poprzednio Dyrektor Zarządzający w PKO Banku Polskim, Prezes firmy inwestycyjnej AKJ Investments, szef inwestycji w Deutsche Asset Management i DWS, analityk rynku akcji i główny ekonomista Erste Bank w Polsce oraz członek kilkunastu rad nadzorczych spółek i instytucji finansowych w Polsce i zagranicą. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, gdzie pracował w Katedrze Rynków Kapitałowych. Były członek Komitetu Indeksów Giełdowych przy GPW w Warszawie.  Paweł Borys to uznany manager o szerokim doświadczeniu w zakresie inwestycji, bankowości, technologii i polityki gospodarczej. Realizował z sukcesem szereg znaczących inwestycji i projektów w Polsce i zagranicą. Jako menedżer buduje duże zespoły oraz rozwija sprawną i skuteczną organizację. Pracę zawodową łączy z zaangażowaniem społecznym, w szczególności na rzecz wsparcia edukacji ekonomicznej oraz wyrównywania szans i rozwoju kompetencji przyszłości u dorosłych, młodzieży i dzieci. Zrealizował jedne z największych transakcji finansowych w Polsce, w tym fuzji i przejęć (np. nabycie Pekao o wartości 10,6 mld zł [2,4 mld euro]), czy emisji obligacji (rekordowa w historii rynku emisja obligacji o wartości 18,5 mld zł [4,1 mld euro] przez PFR w związku z COVID-19). Zarządzał z sukcesem kilkoma bardzo skomplikowanymi projektami restrukturyzacyjnymi i integracyjnymi (np. bank Kredobank na Ukrainie, operator logistyczny Grupa Pekaes, producent taboru szynowego PESA, czy integracja PKO Banku Polskiego i Nordea Bank Polska).
KONTAKT

office@cfa.com.pl
www.cfapoland.org

CFA Society Poland powstało w 2004 r. i jest jedną z największych społeczności członkowskich międzynarodowego CFA Institute w regionie CEE. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest organizacją skupiającą profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.