Prelegenci edycji 2022

Rafał Mikusiński, CFA Society Poland Annual Conference

Rafał Mikusiński

Wiceprzewodniczący

Komisja Nadzoru Finansowego

Związany z rynkiem kapitałowym od jego powstania w 1991 r.. Rozpoczynał pracę w biurze maklerskim CDM Pekao. Brał udział w tworzeniu Domu Maklerskiego Banku Amerykańskiego w Polsce, gdzie pracował od 1994 do 1996 r. na stanowisku Specjalisty ds. Inwestycji Własnych. Następnie w latach 1997–1999 zarządzał portfelami ubezpieczeniowymi spółek AGF Ubezpieczenia i Ubezpieczenia na Życie. W maju 1999 r. rozpoczął pracę w Amplico PTE w dziale inwestycji, gdzie zajmował się zarządzaniem portfelem instrumentów dłużnych, podstawową analizą ekonomiczną i zarządzaniem płynnością OFE. W 2004 r.u objął obowiązki Dyrektora Działu Inwestycji, a w marcu 2008 r. został powołany na Członka Zarządu, odpowiedzialnym za politykę inwestycyjną funduszu. Od listopada 2010 r. pełnił funkcje Prezesa Zarządu. W kwietniu 2014 r. został powołany na Członka Zarządu MetLife TUnŻiR i jako Dyrektor Pionu Inwestycji był odpowiedzialny za obszar inwestycji grupy w Polsce.  W tym samym roku został powołany do Rad Nadzorczych spółek MetLife TFI i MetLife PTE. Równolegle od 2015 do 2017 r. zajmował funkcję Investment Head w regionie ESE. Od grudnia 2017 r. nadzorował również działalność funduszy Inwestycyjnych i Emerytalnych w regionie EMEA. Jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, ukończył także kursy w zakresie doradztwa inwestycyjnego, dla analityków papierów wartościowych, przygotowujące do egzaminu CFA.

KONTAKT

office@cfa.com.pl
www.cfapoland.org

CFA Society Poland powstało w 2004 r. i jest jedną z największych społeczności członkowskich międzynarodowego CFA Institute w regionie CEE. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest organizacją skupiającą profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.